O škole

Základní umělecká škola a Středisko volného času Průhonice (ZUŠ) svou činnost zahájily ve školním roce 2017/2018. Úzce spolupracuje s partnerskou organizací Kroužky pro děti. Využívá jejího personálního i majetkového zázemí a také zkušeností.

V první roce působení ZUŠ provoz zahájila poskytováním zájmového vzdělávání – kroužků. Ty probíhají v základní škole Průhonice a navštěvují je především žáci zmíněné základní školy.

Vedení ZUŠ intenzivně jedná o získání dalších prostor pro vzdělávání. Právě v nich by chtělo otevřít i základní umělecké vzdělávání ve všech oborech – tedy hudebním, výtvarném, tanečním i dramatickém. V budoucnu ZUŠ plánuje pro zájmové i základní umělecké otevřít detašované pracoviště v blízkých obcích.