Zahájení školního roku ZUŠ Průhonice 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

máme pro vás dobré zprávy, prázdniny skončily a začátek nového školního roku 2020/2021 nastal. Na nový školní rok jsme se připravovali i my – Základní umělecká škola a Středisko volného času Průhonice a přinášíme vám první informace k výuce na naší Základní umělecké škole.

Výuka ZUŠ bude od září probíhat nově na ZŠ Světice a ZŠ Čestlice, začínáme od 21. září.

V souvislosti s „COVID epidemií“ je nutné dbát zvýšené bezpečnosti, nových pravidel a hygieny, především důkladného mytí rukou. V této souvislosti spolupracujeme s našimi partnerskými školami a řídíme se jejich pokyny pro provoz školy, který prosím na příslušné škole sledujte. Také v učebně budou k dispozici dezinfekční prostředky u pedagoga. Apelujte, prosím, na své děti, aby je používaly.

Jsme připraveni upravit vzdělávání, pokud by došlo během školního roku k omezení návštěvy školy právě v souvislosti s „COVID epidemií“.

V tomto školním roce otevíráme následující předměty:

Hudební obor:

  • PHV – přípravná hudební výchova
  • Sólový zpěv
  • Hra na kytaru

Taneční obor:

  • PTV - přípravná taneční výchova

Pro starší a zkušenější děti je možné se také přihlásit do Sboru Světlušky na ZŠ Světice.

Výuku ve školním roce budou zajišťovat pedagogové, kteří jsou připraveni věnovat žákům maximální úsilí.

Talentové zkoušky pro Sólový zpěv na ZŠ Světice se budou konat ve středu 9. 9. od 15 hod. do 17 hod., v malém sále na I. stupni ZŠ Světice.

Talentové zkoušky pro Hru na kytaru na ZŠ Čestlice se budou konat v pondělí 14. 9. od 15 hod do 17 hod. v učebně upřesněné při vstupu do ZŠ Čestlice.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na kancelář ZUŠ Průhonice, uvedenou v kontaktech.

Přeji příjemné první dny školního roku.

PhDr. Mgr. Marek Vraný, ředitel ZUŠ a SVČ Průhonice