KDE NÁS NAJDETE

A OFICIÁLNÍ DOKUMENTY

Kontakty:

e-mail: info@krouzky.cz
mob: 777 133 639
tel: 224 250 498

Sídlo:

Třešňová 386
252 43 Průhonice

Kancelář:

Jindřišská 873/27
110 00 Praha 1 - Nové Město

Pracovní doba:

pondělí - čtvrtek: 8:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 14:00

VEDENÍ ZUŠ A SVČ

HISTORIE A SOUČASNOST ZUŠ A SVČ

Základní umělecká škola a Středisko volného času Průhonice (ZUŠ) svou činnost zahájily ve školním roce 2017/2018. Úzce spolupracuje s partnerskou organizací Kroužky pro děti. Využívá jejího personálního i majetkového zázemí a také zkušeností.

V první roce působení ZUŠ provoz zahájila poskytováním zájmového vzdělávání – kroužků. Ty probíhají v základní škole Průhonice a navštěvují je především žáci zmíněné základní školy.

Vedení ZUŠ intenzivně jedná o získání dalších prostor pro vzdělávání. Právě v nich by chtělo otevřít i základní umělecké vzdělávání ve všech oborech – tedy hudebním, výtvarném, tanečním i dramatickém. V budoucnu ZUŠ plánuje pro zájmové i základní umělecké otevřít detašované pracoviště v blízkých obcích.

OCENĚNÍ

V roce 2014 byla Marie Růžičková oceněna medailí ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající pedagogickou činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže: „Tato medaile je oceněním pro celý náš tým, naše lektory a učitele, kteří dennodenně pracují s dětmi v našich zájmových kroužcích....“, říká Marie Růžičková s vědomím toho, že ocenění patří všem jejím spolupracovníkům.